Koro Filmi (2003)- Bir Eğitim Yapımı

Koro Filmi Özeti:

Koro filmi, 1949 yılları Fransa’nda geçmektedir. Uzun dönemdir işsiz olan müzik öğretmeni Mathieu, yatılı olarak faaliyet gösteren ve daha çok sorunlu öğrencilerden oluşan bir okula tayin olur. Okulun geçmişi o kadar kötüdür ki “suyun dibi” lakabı verilmiştir. Öğrenci mümessili olarak okula gelen ve okulu tanıma turlarına çıkan Mathieu ilk günden kötü deneyimler yaşar.

Okulun hademesinin gözünden yaralanması, çocukların ona lakap takması, çocukların birbirlerini kollamaları ya da suçsuz birinin cezalandırılmasına göz yummaları gibi olaylar karşısında Mathieu oldukça şaşırıyor. Kendisinden önceki mümessilin okuldan kaçarcasına ayrılması ile şaşkınlığı daha da artıyor.

Okulda ceza ve ödüle dayalı geleneksel yöntemler uygulanıyor. Yönetmeliklere, kurallara ve cezalara dayalı bir otorite sağlayan müdürün “kim yaptı ise söyleyin” şeklindeki sözüne “bu ihbarcılığı özendirir” cevabını veren Mathieu, ilk tepki ile o zaman karşılaşıyor. Müdürün “zamanla öğrenirsin” anlamındaki sözlerini diğer görevlilerin “Etkiye Tepki” sloganı izliyor. Öğretmenler, etkiye tepki ilkesi doğrultusunda öğrencilerin hücreye atılmasını ve günlerce okul temizliğinde gönüllü şekilde çalıştırılmalarını normal karşılıyor.

Okulda kolları sıvayan Mathieu, akşamları çocukların yatıp yatmadığını incelerken onların besteler yaptıklarını görüyor, bestelerin içeriğini beğenmese de çocukların müzikle ıslah olacağını düşünüyor. Koro kurmaya karar veriyor ve cezalandırmalar konusunda müdürden yetki alıyor. Aile ilişkilerine önem veren ve diğer öğretmen arkadaşları ile okul görevlisini de arkasına alan Mathieu, öğrencileri gruplandırarak korosunu tamamlıyor.

Bu süreçte okula hapishaneden Mondain isimli bir çocuk geliyor. Mathieu, bu çocuğu kazanmaya çalışırken, yanlış anlaşılma sonrasında çocuk okulda atılıyor. Okul müdürü, görevde yükselme ile ilgili bir yemeğe davet edildiğinde Mathieu ve görevli, çocukları gezdirmek için doğaya çıkarıyor. Tam da bu esnada okuldan kovulan Mondain, okulu yakıyor ve müdür apar topar okula geri dönüyor. Çocukların ve görevlilerin okulda olmamasına sinirlenen müdür, Mathieu’yu okuldan kovuyor. Çocuklar onu okuldan mektuplarla uğurluyor ve Mathieu, yıllardır ölen babasını bekleyen Pepino’yu da alarak okuldan ayrılıyor.

Koro Filmi ve Eğitim 

Koro filmi birçok açıdan geleneksel öğretim stratejilerinin faydasız oluşuna ve modern eğitim ideolojilerinin yeteneği keşfetmekteki etkisini vurgu yapıyor. Öncelikle geleneksel ceza ve ödül sisteminin işe yaramadığı vurgulanıyor. Çünkü sık sık hücreye kapatılma, dayak, okulu temizleme gibi cezalarla karşılaşan öğrenciler ilk fırsatta bunu tekrardan yapıyor.

Koro Filmi

Koro Filmi ve Öğrencilere Güven Verme 

Koro filmi başrolü Mathieu karakterinin izleyicilere yansıttığı ilk husus; öğrencilerle bağ kurmanın önemi oluyor. Mathieu, tanışma gününde, sınıfa ilk kez girdiğinde öğrenciler sınıftaki iskelete yanan sigara koyuyor. Mathieu buna bir şey demiyor ama ayağı takıldığında öğrenciler çantasını kapıyor ve elden ele dolaştırıyor. Mathieu’nun çantasını geri almaya çalışırken sesler yükseliyor ve müdür sınıfa geliyor. Ancak Mathieu, öğrenciler hakkında bir şey söylemiyor ve sadece tanıştıklarını ifade ediyor. (Koro filmi 12:10 sn-13:00 sn).

Gerçekten de özellikle küçük yaştaki öğrenciler, öğretmenleri ile duygusal bir bağ kuruyor. Öğretmenlerine karşı olumlu duygu beslemeleri onların daha verimli olmasını sağlıyor. Tersten bakarsak, öğretmenine bir noktada kızan ve ona cephe alan öğrenci, onun dediklerine uymayarak öğrencilik hayatını da zedeliyor. Mathieu, ceza alan Moranş’ın hücrede olduğunu gizleyip onun diş tedavisinde olduğunu söyleyerek de aynı hususu anımsatıyor. (Koro filmi 29:32-23:01 sn)

Koro Filmi ve Öğrencilerle Yakından İlişki 

Mathieu’nun izleyicileri verdiği diğer mesaj ise öğrencilerin kişisel durumlarına karşı duyarlı olması ve öğrencilerle daha barışık bir öğretmen profili çizmesidir. Nitekim annesi ve babasını savaşta kaybeden Pepino ile yakından ilgileniyor, karikatürünü çizen Moranş’a kızmak yerine onun karikatürünü çizerek karşılık veriyor. Hatta her öğrenciye pozitif yönden yaklaşıyor ve onu nasıl kazanabileceğini düşünüyor. Bu konudaki en dikkatimi çeken replik ise Mondain’in hücreye kapatılması esnasındaki tavrıdır. Mondaine hücreye kapatılırken Mathieu gönderilmemesini istiyor ve çok çarpıcı olan “O benim tek baritonumdu” ifadesini kullanıyor. (Koro filmi 53:30 sn-53:44 sn)

Koro Filmi ve Bireysel Yetenekler 

Koro filmi ve Mathieu karakterinin eğitim konusunda en önemli farkındalığı; zeka, yetenek ve bireysel farklılık ilişkileri üzerinde durmasıdır. Nitekim, okulda genelde ezberciliğe dayalı teorik bilgi veriliyor. Beden dersinde de ana hareketler dışında bir şey gösterilmiyor. Yine öğrencilerin başarı kriterleri bakımından da zekaya yönelen testler dikkate alınıyor. Mondaine ıslah evinden okula geldiğinde zeka durumu ifade ediliyor. Stanford Binet testinden ve Rorschach testlerine tabi tuttuklarını söylüyor. Öğrencilerin zeka durumlarını “kısmen, yarım geri, tam geri ve embesil” gibi kavramlarla ifade ediyor. (Koro filmi 37:00 sn-37:55 sn)

Her ne kadar psikolojide faydalı olsalar da insanları tek ölçüden değerlendirmek yanlış oluyor. Bunun yerine Daniel Golman’ın duygusal zeka kavramına vurgu yapılıyor. Çünkü öğrencilerin matematik, sözel, spor gibi zekaları olmamasına rağmen müzikal zekaları Mathieu tarafından keşfediliyor ve müthiş bir koro ortaya çıkıyor. Hatta bu konuda Moranş’ın yeteneğinin keşfedilmesi ve eğitim kazanması tamamen öğretmenin başarısı olarak gösteriliyor. Öğrencilerin matematik gibi konularda yetersiz olmaları da esprili bir şekilde aktarılıyor. (Koro filmi 54:27 sn-54:36 sn)

Mathieu, filmin her aşamasında bireysel farklıklara olan saygısı ve duyarlılığı ile de eğitimcinin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Öncelikle korosunu oluştururken tüm öğrencileri tek tek dinliyor ve onların seslerini bas, alto gibi kategorilere ayırıyor. (Koro filmi 31:00 sn-33:00 sn). Bu esnadaki özel bir hareketi ise eğitimcilerin özel durumlarda nasıl davranması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor. Ailesiz büyüyen Pepino, sıra kendisine geldiğinde söyleyecek örnek bir şarkı bile bilmediğini ifade ediyor. Onu öğrencilerini yanında küçük düşürmüyor ve pratik zekasını kullanarak ona daha farklı bir görev veriyor. Fiziksel olarak da küçük olan Pepino’ya “sen benim yardımcım ol” diyerek hem onun gönlünü kazanıyor hem de onu işlevsel olarak değerlendiriyor. (Koro filmi 31:53 sn-32:05 sn) Böylelikle Pepino’nun uyum sağlama sürecini de kolaylaştırıyor.

Öğretmenin yetenekleri keşfetmesi için çaba göstermesi gerekiyor. Örneğin bir beden eğitimi öğretimi spor etkinlikleri yaptırmazsa ya da bahçede top oynayan öğrencileri izlemezse yetenekleri keşfetmesi pek mümkün görünmüyor. Bunun için öncelikle iyi bir gözlemci olmalı ve elinizdeki imkanları kullanmalıyız. Mathieu, öğrencilerin uyuyup uyumadıklarını belirlerken onların neler yaptıklarını izliyor ve koro fikri de ilk olarak buradan çıkıyor. Çünkü onların yatmadan önce öğretmenler hakkında besteler yaptıklarını duyuyor. (Koro filmi 22:54 sn-23:15 sn)

Daha sonra Moranş’ın sınıfta kendi kendine besteleri söylediğini fark ederek onu da koroya kazandırıyor. Çünkü Moranş koro seçimi aşamasında cezalı idi ve sesi ölçülmemişti. Onun sesinin soloya yatkın olduğunu görerek çok iyi şekilde değerlendiriyor. Hatta kafasına boya dökmesine rağmen ona kızmıyor, koro davetini olduğu gün kenarda üzgün şekilde bekleyen Moranş’ı beklenmedik bir şekilde etkinliğe katıyor.

Koro Filmi ve Öğretmen Sorumluluğu 

Son olarak Mathieu, bize eğitimcinin adaletli, vicdanlı, çalışkan ve sabırlı olması gerektiğini gösteriyor. Okula geldiği günden itibaren hiç pes etmiyor. Tüm kötü olaylara rağmen sabrediyor ve öğrencilerin gönlünü kazanmak için gerekli zamanı bekliyor.

Daha ilk günden haksız yere hücreye atılan öğrenci için çaba sarf ediyor. Mondain gibi huysuz bir öğrencinin hırsız olmadığı anlaşıldığında müdürle konuşarak gerçeğin bildirilmesini istiyor. Okul görevlisini sakatlayan öğrenciye bakım görevi vererek onu suçu ile yüzleştiriyor ve kendi kendine fark etmesini sağlıyor. Son olarak okuldan ayrıldığı Cumartesi günü, peşinden gelen Pepino’ya dayanamıyor ve onun orada ziyan olacağını düşünerek yanına alıyor ve ona güzel bir gelecek sunuyor. (Pepino, babasını Cumartesi beklediğinden sanki umduğu gibi bir cumartesi günü baba ediniyor). (Koro filmi 87:10 sn-88:15 sn). Bu sahnelerde öğretmenin çevresinde duyarlı olmasının, iyi bir gözlem yapmasının gerektiği yansıtılıyor.

Sonuç olarak;  Koro filmi ve Mathieu; öğretmenlerin öncelikle umutsuz olmamalarını, her öğrencini içinde bir yetenek bulunabileceğini, her şeyin matematik gibi teorik dersler olmadığını, öğrencileri cezalandırmanın sonuçsuz bir yöntem olduğunu, öğretmenin adaletli ve sabırlı olması gerektiğini, bireysel farklıkların zenginlik olduğunu, sosyoekonomik durumu düşük ailelerin çocuklarının da başarıyı yakalayabileceğini, haksızlık yapıldığında ya da yeterince müdahale edilmediğinde bir öğrencini hepten kaybedilebileceğini (Mondain) göstermekte ve bunlara dikkat edilmesi konusunda uyarmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.