Hukuk Fakültesi Mezunu Ne İş Yapar?

Hukuk Fakültesi Mezunu Ne İş Yapar?

 

ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, tercih araştırması yapmaya başladı. Eşit ağırlık puan türünde yüksek sıralama yapan adaylar hukuk fakültesi ile ilgili araştırma yapıyor. Hukuk fakültesi mezunu ne iş yapar, işsiz kalır mıyım, aylık ne kadar kazanırım, hukuk okumak zor mu gibi sorular adayların zihinlerini yoruyor. Yazımda hukuk fakültesi ile ilgili her türlü soruya cevap vermeye çalışacağım.

Hukuk Nedir?

En kısa tanımı ile hukuk, bir birey, toplum ve devletler ekseninde ilişkilerin nasıl olacağını düzenleyen, özgürlükleri garanti altına alıp gerekli kısıtlamaları ortaya koyan kuralların toplamıdır. Elbette insanın olduğu yerde bu kurallar ihlal edilecek ya da kişiler arasında hukuk normlarının yorumlanması esnasında anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır.

 

Hukuk fakültesi ise her türlü şartta toplumsal düzeni koruyan, anayasa ve kanunlar doğrultusunda hareket eden, mesleki etikten vazgeçmeyen, hayatını hukuk ve adalet doğrultusunda devam ettirmeyi borç bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hukuk Fakültesi Adayları Nasıl Olmalıdır?

Hukuk fakültesi seçmek ve dolayısı ile hukukçu olmak isteyen adayların sözel yetenekleri ve analiz becerileri yüksek olmalıdır. Disiplin, öz güven, diksiyon gibi nitelikler de hukukçularda bulunmalıdır. Mecelle ’de hakimin vasıfları sayılmıştır. Burada sayılan alim, bilgin, adil, doğru, hilesiz, dürüst, kendine güvenen, vakarlı, güvenilir gibi nitelikler hukukçuların tamamında aranmalıdır.

Hukuk Fakültesi Kaç Yıldır?

Hukuk okumak isteyen adayların merak ettiği hususlardan birisi de hukuk fakültesi eğitim süresidir. Ülkemizde hukuk fakültesi öğrencilerinin 240 AKTS’den oluşan derslerde başarılı olmaları gerekmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Hukuk fakültelerinde hazırlık sınıfı yoktur, isteyen öğrencileri kendi inisiyatifi ile hazırlık sınıfına kaydolabilmektedir. Açıkçası ülkemizdeki çoğu üniversitede hazırlık eğitimi yeterli olmadığından böyle bir hamlenin doğru olmadığını düşünüyorum.

Hukuk Fakültesi Dersleri Nelerdir?

Hukuk dersleri üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Özellikle seçmeli dersler noktasında ilgi çekici dersler olabilmektedir. Tüm fakültelerde okutulan genel nitelikli hukuk dersleri şöyledir:

 • Türk Anayasa Hukuku
 • Genel Kamu Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Devletler Hukuku Genel Hükümler
 • Devletler Hukuku Özel Hükümler
 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler
 • Borçlar Hukuku Özel Hükümler
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler
 • Ceza Hukuku Özel Hükümler
 • İdare Hukuk
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Miras Hukuku
 • İcra İflas Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Vergi Hukuku

Bu derslerin yanısıra üniversitelere göre oldukça farklı hukuk dersleri görmekteyiz. Bunlara sağlık hukuku, spor hukuku, tüketici hukuku, sigorta hukuku, deniz ticaret hukuku, internet hukuku, lojistik hukuku gibi dersleri örnek verebiliriz. Özellikle vakıf üniversitelerinin hukuk fakültesi müfredatında özel nitelikli derslerin daha çok olduğunu söyleyebiliriz.

Hukuk Fakültesi Mezunu Ne İş Yapar?

Hukuk fakültesi okurken hangi mesleği yapacağınız belli değildir. Daha doğru bir ifadeyle unvanınızı okul bittikten sonra seçtiğiniz meslek belirleyecektir. Hukukçu olmak diye bir meslek yoktur. Bu sadece sizin mezun olduğunu bölümü işaret eder. Adayların hukuk okumak istemelerinin ana sebebi bölüm mezunlarının oldukça fazla imkana sahip olmasıdır. Hukuk mezunlarının girebileceği meslekleri, giriş şartlarını ve muhtemel kazançlarını şöyle listeleyebiliriz.

Adli hakimlik:

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl bir ya da iki kez Adli Hakimlik ve Savcılık sınavı açılmaktadır. Mesleğe kabul edilecek hâkim savcı sayısının üç kayı kadar aday mülakata çağrılmaktadır. Örneğin 500 kişi alınacak ise sınavda ilk 1500’e giren hukuk fakültesi mezunları Ankara’da yapılacak olan mülakata girebilmektedir. Mülakat sonunda başarılı olanlar ilan edilmektedir. Başarılı olan adaylar, adliye ve Adalet Akademisi stajlarından sonra kura ile görev yerlerine atanmaktadır. Güncel maaşlar dikkate alındığından en düşük hâkim maaşı 6.500 TL’dir. En yüksek hâkim maaşı ise 20 bin TL’yi aşmaktadır. Adli hakimler; ceza, icra, ticaret, aile, alacak, iş, tazminat gibi alanlarla faaliyet göstermektedir.

İdari Hakimlik:

 

Hukuk fakültesi mezunlarının girebileceği prestijli mesleklerden birisi de idari hakimliktir. İdari hakimlik için Adalet Bakanlığı için ayrıca sınav açılmaktadır ve kontenjanları farklıdır. Sınav, mülakat, eğitim, atama ve maaş konusunda yapılan açıklamalar idari hakimlik için de geçerlidir. İdari hakimler, vatandaş ile devlet arasında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgilenir. Hukuk okumak konusunda farklılıkları olmasa da ülkemizde idari hakimler için genellikle “pijamalı hakimlik” ifadesi kullanılmaktadır. Çünkü idari davaların neredeyse çoğunluğunda vatandaş ile muhatap olunmaz ve dosya üzerinden karar verilir. İşten atılma, disiplin cezası, tayin, belediye zararları gibi işlemler idari hakimler tarafından çözümlenir.

Cumhuriyet Savcılığı:

Hukuk Fakültesi mezunlarının hayalini kurduğu bir diğer meslek gurubu ise cumhuriyet savcılığıdır. Hatta birçok lise öğrencisi cumhuriyet savcısı olabilmek umuduyla hukuk okumak istemektedir. (Arkadaşlar ülkemizde savcılık ile cumhuriyet savcılığı arasında fark olduğu düşünülmektedir. Ancak savcılık diye bir meslek yoktur. Mesleğin adı Cumhuriyet Savcılığı’dır). Cumhuriyet Savcılığı ile Adli Hakimlik sınavı aynıdır. Aynı kontenjan dahilinde alım yapılır. Sadece Adalet Akademisi’nin son s-döneminde Cumhuriyet Savcısı olmak isteyenler ayrılır ve ceza eğitimine odaklanır. Cumhuriyet Savcılar sadece ceza davaları ile ilgilenir. İşlenen suçları soruşturmak, suçlular hakkında dava açmak ve dava sonucunda göre temyiz etmek görevini üstlenirler. Cumhuriyet Savcılarının maaşları da adli hakimlikle aynıdır.

Avukatlık:

Hukuk fakültesi mezunlarının büyük çoğunluğu avukat olmaktadır. Mezun olduktan sonra 1 sene avukatlık stajı yapılır ve daha sonra avukatlık yapmaya başlanabilir. Boşanma avukatı, ceza avukatı gibi nitelemeler hukuki değildir. Çünkü avukatlar tüm davalarda görev alabilirler, böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Fakültede gördükleri hukuk dersleri ile ilgili tüm davalar onların görev alanıdır. Ancak pratikte her konuyu hakkıyla bilmek mümkün olmadığından avukatlar belirli bir alanda çalışmayı tercih etmektedir. Örneğin sadece ceza davalarına odaklanan bir avukat, ceza yargılamaları ile ilgili tüm detaylara ve duruşma koşullarına hâkim olduğundan daha iyi bir sonuç alabilmektedir. Avukatlıkta maaş sınırı yoktur. Çünkü avukatlık serbest bir meslektir ve sizin bulduğunuz müvekkil sayısına göre değişmektedir. En düşük maaş olarak asgari ücretken bir davadan (toplu davalar) on milyonlar kazanmanız da mümkündür.

Kamu Avukatlığı:

Kamu kurumları çeşitli davalarda kendisini temsil etmesi amacıyla avukat alımı yapmaktadır. KPSS P3 puan türü ile girilen kamu avukatlığı maaşının iyi olması ve nispeten rahat iş koşulları sunması nedeniyle hukuk fakültesi mezunları için önemli bir alternatiftir. Kamu Hastaneleri Birliği, Devlet Su İşleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlıklar, TİKA gibi teşkilatlar kamu avukatı alımı yapan kuruluşlara örnektir. Kamu avukatlığı maaşları 4500 TL’den başlayıp 15 bin TL’yi aşmaktadır. Kamu avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitiminden sonra avukatlık stajını da yapmak gerekmektedir. Kamu avukatı olarak atanan kişiler ayrıca serbest avukatlık yapamamaktadır.

Noterlik:

Noterlik, sadece hukuk fakültesi mezunlarının olabileceği meslekler arasındadır. Oldukça dolgun kazançlara sahip olan bu mesleğe girebilmenin şartları hukuk fakültesi bitirmek, noterlik stajı yapmak ve memurluk yeterliliğine sahip olmaktır. Noterlik stajı yerine 4 yılını avukat, hâkim ya da akademisyen olarak geçirenle de noterlik sırası alabilmektedir. Noterlik Belgesini alan herkese bir sıra verilmekte bu boşalan noter kadrolarına bu sıraya göre atama yapılmaktadır. Ülkemizde çoğu hukukçu noter sırası aldığı için şu an noterlik hayal gibi görünmektedir. Ancak yine de hukuk fakültesi bittikten sonra sıra almak avantajlıdır. 15-20 yıllık bir süre sonunda sıranız gelebilir ve boşalan ilçelerde noterliğe devam edebilirsiniz. Noterlik oldukça kazançlı bir meslektir ve hukuk okumak için katlanılan zorluklara değmektedir. Birinci sınıf noter olup da merkezi yerlerde çalışan noterlerin kazançları ortalama 150 bin düzeyindedir.

Kaymakamlık:

Hukuk fakültesi mezunları, İİBF mezunları ile kaymakamlık sınavına girebilmektedir. 35 yaşını geçmeyen hukuk mezunları ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavında 70 puan barajını ve mülakatı geçerek staja hak kazanabilirler. Kaymakamlar 2020 rakamlarına göre 12.712 TL maaş almaktadır.

Akademisyenlik:

Okumayı, araştırmayı, yazmayı, paylaşmayı ve eğitmeyi seven hukuk fakültesi öğrencileri için en güzel tercihlerden birisi de akademisyenliktir. Akademisyen olmak için üniversitede iyi ortalama yapmak zorunlu olmasa da önemlidir. En azından mülakatlarda tercih sebebidir. Hatta bazı üniversiteler akademisyen alımında en az 3.00 ortalamayı zorunlu kılmaktadır. Genel şartlar yüksek lisans, doktora ve yabancı dildir. Ülkemizdeki en düşük akademisyen maaşı 6.400 TL’dir.

Diğer:

Çoğu meslek grubu hukuk fakültesi mezunlarını işe kabul ettiğinden tüm meslekleri saymak mümkün değildir. Yukarıdaki genel nitelikli mesleklerin yanı sıra şirket avukatı, patent uzmanı, marka danışmanı, Sayıştay denetçiliği, İcra Müdürlüğü (ya da Yardımcılığı), marka uzmanı gibi meslekler de mevcuttur.

Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2020 Nasıl?

Hukuk Fakültesi kontenjanlarının artması ve vakıf üniversitelerinde ardı ardına hukuk bölümlerinin açılması ile hukuk okumak biraz daha kolay hale gelmiş görünüyor. Hatta ücretli hukuk fakültelerinin kontenjanları dolmuyor. 125 bin hukuk sıralama sınırı içerisinde olmak kaydıyla vakıf üniversitelerinde tercih yapılabiliyor. 2019 yılında Yeditepe, Yakın Doğu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve daha birçok vakıf üniversitesinin kontenjanı dolmadığı için ücreti karşılığında hukuk fakültesi okunabiliyor.

Devlet üniversitelerinin hukuk fakültesi taban puanları 2020 sıralamaları için 2019 tercih kılavuzuna bakmak gerekiyor. Bu anlamda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 40.891 sıralamasıyla son sırada geliyor. Bu üniversiteyi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi izliyor. Hukuk eğitimleri ile takdir toplayan bazı üniversitelerin sıralamaları ise şöyle:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 5504 449,55270 3469
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 5003 444,99667 4090
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 230 439,49177 5094
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 360 431,64826 7232
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 340 430,27794 7689
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 428,33892 8384
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 340 423,14310 10565
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 4201 422,51262 10871

 

 

4 Yorumlar
 1. Tunahan KAYA diyor

  Emek verilmiş aydınlatılmış bir yazı olmuş Teşekkürler Yasin ALACA

  1. Yasin Alaca diyor

   Teşekkürler Tunahan Kaya, umarım faydalı olmuştur.

 2. Umut diyor

  Hukuk Fakültesi taban puanlarını araştırırken karşıma çıkan ve çok hoşuma giden bir site oldu. Yazılarınızın her detayı barındırması merak ettiğim tüm bilgileri doğru bir şekilde bulmamı sağladı. Bilgilerin doğru olduğunu özellikle yazmak istedim bütün bilgileri internetteki diğer sağlam sitelerle karşılaştırdım ve hepsi doğruydu üstüne sizin sitenizde daha anlaşılır ve detaylıydı. Bu tutumunuzdan dolayı ayrıca teşekkür etmeyi istiyorum ve sayfanızı herkese öneriyorum. Umarım HER ŞEYE RAĞMEN YAZMAYA devam edersiniz.

  1. Yasin Alaca diyor

   güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim, umarım istediğiniz yerde olursunuz, sevgiler🌸

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.