Bilgi Teknolojilerinin İşletmeler İçin Önemi

Teknoloji çağında küçük ya da büyük ölçekli olması fark etmeksizin bilgi teknolojilerinden yararlanmak işletmeler için oldukça önemlidir. Hizmet kalitesi, giderlerin minimize edilmesi, şirket iç disiplinin sağlanması ve rekabet gücünün arttırılması bakımından zorunlu olduğu söylenebilir. Bilgi teknolojilerinin işletmeler için sunduğu faydaları şöyle sıralayabiliriz:

  • Bilgi teknolojileri, dijitalleşen dünyada firmaların daha kolay rekabet etmesini sağlar. Çünkü firmalar bilgi teknolojileri sayesinde rakiplerini yakından takip eder, ürün kalitesini arttırıp müşteri ilişkilerinin daha sağlıklı olmasını sağlar.
  • İşletmenin teknolojik çağa ayak uydurması için gerekli donanımı içerir. İşletmenin hitap ettiği potansiyel müşterilerin genel profili çıkarılır. Hedef kitlenin deneyimleri ve değişen eğilimleri raporlanarak işletmenin faaliyetlerine yön verilir. Örneğin gençlere yönelik giyim satışı yapan firma genel gençlik trendlerini takip ederek ürünlerini ona göre uyarlar. 
  • Bilgi teknolojilerini kullanan işletmeler yeni pazarlara açılır. Ulusal hatta küresel anlamda hizmet verebilir. Hızlı ve ucuz üretim ile daha stratejik bir rekabet gücüne ulaşır. Ülkemizin belli bir yerine faaliyet gösteren firma e-ticaret, depolama, kargo ve faturalandırma yazılımları sayesinde oldukça uzaktaki müşterilerine hizmet verebilir.
  • Bankacılık, muhasebe ve vergi benzeri işletme faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştırır. Zaman yönetimi ile işletmenin organizasyon becerisini ve karlılığını yükseltir. Bankalarda ya da vergi dairelerinde geçirilen zaman, işletme yönetimine ayrılır. Ayrıca makbuz benzeri çıktılar sanal ortamda saklanarak daha güvenli hale getirilir.
  • Stok programlarında olduğu gibi işletme varlıkları kontrol edilebilir.  Ayrıca işletme çıktılarının kalite kontrolü hızlı, sabit standartlarda ve gerçekçi yapılır. İşletmenin girdi ve çıktı verimliliği belli zaman dilimlerinde ölçülebilir. Hantal olarak görülen klasik sayımlar yerine tek tuşla herhangi bir verinin kontrol edilebilmesi işletmenin zaman yönetimini ve karlılığını arttırır. Örneğin bir giyim firması stoğunda kalan kıyafetleri depoda tek tek saymak yerine uzaktan kontrol edebilme imkanına kavuşur.
  • Personeller arası iş bölümünü sağlar ve yetkilendirme imkanı verir. Personeller anlık olarak denetlenebilir. Bunun yanında personellerin kendi aralarında iletişimin düzeyini arttırır. İşletmenin faaliyet maliyetini minimize eder. Bunları bir arada değerlendirildiğinde işletmenin genel performansını arttırır ve işletmenin verimliliğini yükseltir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.